انتصاب سرپرست نمایندگی استان البرز

انتصاب سرپرست نمایندگی استان البرز

طی حکمی از سوی ناصراستادرحیمی ریاست " آی اس دی تو " ایران ، فرخ کرمی از مربیان ...

طی حکمی از سوی ناصراستادرحیمی ریاست " آی اس دی تو " ایران ، فرخ کرمی از مربیان و مدیران ورزشی با سابقه استان البرز به عنوان سرپرست نمایندگی سازمان دراین استان منصوب شدند .
همچنین از زحمات سیاوش کوهگرد نماینده پیشین این استان تقدیر و تشکر شد