• 489

    برگزاری اواین دوره مسابقات دفاع شخصی

  • 490

    اواین دوره مسابقات دفاع شخصی با استایل سازمان جهانی در ایران

اهداف سازمان جهانی دفاع شخصی

استعداد یابی و اعزام تیم های ملی حوزه دفاع شخصی

بیشتر بدانید

برگزار کردن مسابقات و استاژهای رسمی و تخصصی

بیشتر بدانید

متحد کردن تمام سبک های دفاع شخصی در کشور

بیشتر بدانید

حکم عضویت ایران در سازمان جهانی دفاع شخصی

با تلاش و همت استاد ناصر استادرحیمی

از سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون

فروشگاه

سمینارهای آموزشی با موضوع :

دفاع شخص ، حفاضت شخصیت ، تشریفات و همراهی و …

ویژه ارگان ها و نهادهای نظامی برای سطوح مختلف با تدریس نماینده انحصاری سازمان جهانی دفاع شخصی در ایران استاد ناصر استادرحیمی

با ارایه مدرک داخلی و یا بین الملی از سازمان جهانی

اطلاعات بیشتر تماس با دفتر سازمان در تهران

Wes Martin Jersey