دوره های آموزشی دفاع شخصی ISDO

سمینارهای علمی دفاع شخصی

سمینارهای علمی شامل آموزش تئوری و علمی دفاع شخصی به صورت حرفه ای طبق استاندارد و رفرنس سازمان جهانی دفاع شخصی ISDO می باشد..

آموزش فرم و حرکات نمایشی

کلاس های فرم و حرکات نمایشی شامل آموزش های حرکات زیبا و آکروبات ورزشی مختلف از مبتدی تا پیشرفته بدون محدودیت سنی و جنسی می باشد.

بدنسازی رزمی

کلاس های بدنسازی رزمی شامل تمرینات حرفه ای بدنسازی با استفاده از تکنیک های رزمی و هوازی از مبتدی تا پیشرفته بدون محدودیت سنی و جنسی می باشد.

آموزش مبارزه دفاع شخصی

کلاس های آموزشی مبارزه شامل آموزش های مبتدی تا پیشرفته در استایل های کنترلی ، نیمه کنترلی و آزاد بدون محدودیت سنی و جنسی می باشد.

آموزش دفاع شخصی

کلاس های دفاع شخصی شامل آموزش تکنیک های مختلف از مبتدی تا پیشرفته بدون محدودیت سنی ، جسمی و جنسی می باشد .

دوره تشریفات و همراهی

کلاس های دفاع شخصی شامل آموزش تکنیک های مختلف از مبتدی تا پیشرفته بدون محدودیت سنی ، جسمی و جنسی می باشد.

نمایندگان سازمان دفاع شخصی در استانها

 • غلامرضا احمدی پیما

  استاد غلامرضا احمدی پیما نماینده استان خراسان رضوي

 • نادر استاد رحیمی

  استاد نادر استاد رحیمی نماینده استان تهران

 • احد میرزایی

  استاد احد میرزایی نماینده استان آذربايجان شرقي

 • مهدی مظفری

  استاد مهدی مظفری نماینده استان اصفهان

 • جلال حجتی

  استاد جلال حجتی نماینده استان يزد

 • اتابک امینی

  استاد اتابک امینی نماینده استان اردبيل

 • محب علی شادمهر

  استاد محب علی شادمهر نماینده استان خراسان رضوي

 • هادی صادقی

  استاد هادی صادقی نماینده استان کرمانشاه

 • عباس جباریان

  استاد عباس جباریان نماینده استان خراسان شمالي

 • اصغر سامانیان باورصاد

  استاد اصغر سامانیان باورصاد نماینده استان چهارمحال و بختياري


  اخبار سازمان

  دوره مربی گری عملی دفاع شخصی سازمان " آی اس دی او " ایران برگزار شد

  دوره مربیگری عملی سازمان " آی اس دی او " ایران با توجه به شرایط کرونا به صورت آنلاین در دو گروه برای واجدین شرایط مربیگری دفاع شخصی این سازمان برگزار گردید ...

  بیشتر...

  دریافت دان 6 بین المللی دفاع شخصی توسط ریاست سازمان ISDO

  ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO ایران موفق به دریافت دان 6 جهانی دفاع شخصی شد ...

  بیشتر...

  دریافت مدرک مدرسی بین المللی درجه A توسط ناصر استادرحیمی

  ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO ایران به درجه مدرسی بین المللی گرید A دفاع شخصی نایل گردید .

  بیشتر...