برگزاری کارگاه های آموزشی پیش نیاز مربیگری درجه 3

برگزاری کارگاه های آموزشی پیش نیاز مربیگری درجه 3

با برنامه ریزی کمیته اموزش سازمان ISDO ایران سه کارگاه آموزشی تدریس رده های کمربندی زرد ، نارنجی و سبز ویژه علاقمندان ب...

با برنامه ریزی کمیته اموزش سازمان ISDO  ایران سه کارگاه آموزشی تدریس رده های کمربندی زرد ، نارنجی و سبز ویژه علاقمندان به دریافت مدرک مربیگری در کمیته دفاع شخصی isdo  ایران در نظر گرفته شده است . علاقمندان جهت ثبت نام در این کارگاه ها می توانند از طریق همین سایت یا نمایندگان استان خود اقدام نمایند . این کارگاه ها هر کدام دارای 10 امتیاز اموزشی می باشد .

این کارگاه ها در دوران کرونا جهت استفاده عموم به صورت آنلاین برگزار می گردد . مدرس کارگاه ها اقای استاد ناصر استادرحیمی مدرس و ممتحن بین المللی دفاع شخصی در ایران می باشند .