حضور مسیولین سازمان " آی اس دی او " آذربایجان شرقی در دفتر مرکزی

حضور مسیولین سازمان " آی اس دی او " آذربایجان شرقی در دفتر مرکزی

به گزارش،روابط،عمومی سازمان ، آقایان حامد باغبان و مرتضی صیف خواه از مدیران و مربیان سازمان در استان آذربایجان شرقی ، در دفتر مرکزی حضور یافته ...

به گزارش روابط،عمومی سازمان ، آقایان حامد باغبان و مرتضی صیف خواه از مدیران و مربیان سازمان در استان آذربایجان شرقی ، در دفتر مرکزی حضور یافته و در خصوص توسعه فعالیت های این استان به سوی حرفه ای تر شدن برنامه ها با ناصر استادرحیمی ملاقات نمودند . 

به زودی شاهد اتفاقات بسیار حرفه ای در سطح این استان خواهید بود .