دریافت دان 6 بین المللی دفاع شخصی توسط ریاست سازمان ISDO

دریافت دان 6 بین المللی دفاع شخصی توسط ریاست سازمان ISDO

ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO ایران موفق به دریافت دان 6 جهانی دفاع شخصی شد ...

ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO  ایران موفق به دریافت دان 6 جهانی دفاع شخصی شد . این درجه فنی بالاترین درجه فنی در حوزه دفاع شخصی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران می باشد . کمیته فنی سازمان جهانی ISDO  پس از برگزاری جلسه فنی در خصوص ایران استاد ناصر استادرحیمی را لایق دریافت این مدرک دانسته و ایشان را به دریافت این درجه فنی مفتخر نمودند .