ی حکمی از سوی استاد ناصر استادرحیمی آقای استاد مصطفی طلیسچی به عنوان مسئول کمیته فرم و حرکات نمایشی سازمان دفاع شخصی isdo منصوب شدند . نمایندگان …