استان خراسان جنوبی استان رزمی خیز و پهلوان پرور ایران از دیگر استان های فعال سازمان isdo  می باشد .  .در این مطلب به معرفی مربیان سازمان در این استان می پردازیم …

نماینده سازمان در استان خراسان جنوبی مربی کاراته و دفاع شخصیقهرمان دودوره مسابقات کشوریداورممتاز کاراته سبکهای ازاد تلفن تماس : ۰۹۱۵۵۶۲۰۴۴۷