آقای غلامرضا احمدی پیما

نماینده سازمان در استان خراسان جنوبی مربی کاراته و دفاع شخصیقهرمان دودوره مسابقات کشوریداورممتاز کاراته سبکهای ازاد تلفن تماس : ۰۹۱۵۵۶۲۰۴۴۷

بیشتر بخوانید