برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری استایل مبارزه

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری استایل مبارزه

اولین دوره مسابقات کشوری استایل مبارزه در استان تهران برگزار خوهد شد

این مسابقات در 3 استایل رسمی مچ پوینت ، کوشیکی و کراس کیک  با مجوز فدراسیون جودو در حرم مطهر حضرت امام در 2 روز برای بانوان و آقایان در تمام رده های سنی برگزار خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طربق نماینده استان خود اقدام نمایید .