جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی کشور با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ، منصور عبدی سرپرست نایب رئیسی ، مهدی درخشنده سرپرست دبیری ، ناصر استادرحیمی رئیس سازمان isdo و آقایان …