آغاز فعالیت سازمان جهانی دفاع شخصی با فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران..پیرو جلسه امروز در فدراسیون ناشنوایان ایران همکاری بین این فدراسیون و سازمان جهانی دفاع شخصی مورد بررسی قرار گرفت و با توافق انجام شده به زودی کلاس های آموزشی دفاع
Read More