استاد مهدی نگهبان از مسئولین سازمان《 آی اس دی او 》ایران دراستان بوشهر ، لوح قهرمانی خود را تقدیم به شهید سید منصور موسوی نژاد کرد..استاد مهدی نگهبان قهرمان جهانی ورزش های رزمی ، به پاس قدردانی از شهدای ارتش بلاخص شهید
Read More