استان خراسان جنوبی استان رزمی خیز و پهلوان پرور ایران از دیگر استان های فعال سازمان isdo  می باشد .  .در این مطلب به معرفی مربیان سازمان در این استان می پردازیم …

استان تهران به عنوان پایتخت ایران از مراکز مهم فنی دفاع شخصی در کشور می باشد . حضور ریاست سازمان و اعضای کمیته فنی از موارد مهم در حوزه استان تهران می باشد .

نماینده سازمان در استان خراسان جنوبی مربی کاراته و دفاع شخصیقهرمان دودوره مسابقات کشوریداورممتاز کاراته سبکهای ازاد تلفن تماس : ۰۹۱۵۵۶۲۰۴۴۷