خیابان شهید مدنی ، ضلع جنوبی باشگاه دیهیم ، مجموعه ورزشی رسالت ، طبقه اول مربی : استاد محمد صادق محمدپور09127107484 روزهای فرد - ساعت 18:30الی 20