ملاقات ناصر استادرحیمی با خانم دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی در خصوص همکاری سازمان ISDO و فدراسیون بیماری های خاص…