ه گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو امروز ۱۸ بهمن ماه با حضور استاد ناصر استادرحیمی ریاست سازمان isdo ، آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده، رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون جودو، استاد رضا مدنی مشاور عالی رئیس فدراسیون، سردار عصار رئیس شورای راهبردی و…