نماینده استان خراسان رضوی سوابق ورزشی نماینده سازمان در استان خراسان رضویدان پنج فدراسیون کاراتهجنگنده ترین بازیکن مسابقات جهانی ژاپن توکیو سال ۲۰۱۵داورومربی رسمی فدراسیون کاراتهمسئول سبکهای آزاد کاراته خراسان رضویمسئول فرهنگی هیئت کاراته خراسان رضوی تلفن تماس : ۰۹۳۰۳۸۳۹۲۱۴