استاد عباس جباریان از رزمی کاران موفق و مطرح کشور در استان خراسان شمالی و نماینده رسمی سازمان isdo ایران در این استان می باشند . شماره تماس استاد جباریان ۰۹۳۹۱۹۱۶۳۶۳ آدرس و تلفن باشگاه های دفاع شخصی استان خراسان شمالی