اولین جلسه رسمی مسئولین ISDO استان اصفهان با حضور نماینده استان استاد مهدی مظفری ، نایب رئیس بانوان سرکار خانم گلستانه ، دبیر استان جناب آقای شمس آبادی و نایب رئیس آقایان جناب آقای حاجی نصراللهی در …

جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی کشور برگزار شد . در این جلسه که با حضور رییس و دبیر فدراسیون جودو و روسای سبک ها برگزار گردید ضمن امضای تفاهم نامه رسمی سبک ها و سازمان ها با فدراسیون جودو ، موارد مربوط
Read More

جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی کشور با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ، منصور عبدی سرپرست نایب رئیسی ، مهدی درخشنده سرپرست دبیری ، ناصر استادرحیمی رئیس سازمان isdo و آقایان …

جناب آقای ” بهروز گوران ” از مدیران ارزشمند کشور در حوزه های فرهنگی ، اقتصادی و حقوقی از طرف استاد” ناصر استادرحیمی ” به عنوان مسئول کمیته—

اولین جلسه مسئوبین isdo در استان خراسان شمالی به همت آقای استاد جباریان نماینده این استان برگزار شد تا در خصوص اهداف و برنامه های دفاع شخصی در کل استان تصمیم گیری شود .

آکادمی های پلیس به دانشجویان خود می آموزند چگونه از خود مراقبت نموده و به دنبال چه چیزی باشند . پرسنل پلیس محیط اطراف خود را بررسی میکنند و چشمان آنها همواره در حال حرکت است و وضعیت را به دقت زیر
Read More