جلسه مسئولین ISDO با مدیر کل بیمه مرکزی ایران جناب آقای جلیل قاسمی در خصوص خدمات بیمه ای درمانی ، تکمیلی ، بازنشستگی و … جهت مربیان و ….

طی حکمی از سوی استاد ناصر استادرحیمی ریاست سازمان( آی اس دی او ) ، استاد سید داوود افضلی عضو هیئت رئیسه سازمان با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی ( آی اس دی او ) ایران منصوب شدند .

حجت الاسلام سید داوود افضلی معاونت ورزش و جوانان تولیت آستان امام خمینیعضو هیئت رییسه 5 فدراسیون معتبر جمهوری اسلامی ایرانعضو هیئت رئیسه " آی اس دی او " ایران سنسی نادر استادرحیمیرییس سازمان ایران آیکیدو سیکاتسو دوجومعاونت فنی سازمان ایران آیکیدو
Read More