جلسه صمیمی با جناب دکتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ، در خصوص فعالیت و همکاری مشترک جهت توسعه ورزش بخصوص دفاع شخصی علمی در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ در محل دفتر اقای دکتر
Read More