پیرو فعالیت های کمیته خدمات رفاهی سازمان ” آی اس دی او ” جهت برطرف نمودن بخشی از نیازهای مربیان ، ورزش کاران و خانواده های آنها اقدام به عقد قرارداد همکاری ویژه با سازمان بیمه نموده تا بهترین خدمات ممکن در
Read More