آدرس : خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، جنب قنادی پاستیل روزهای زوج - ساعت 20:45 الی 22 مربی : استاد ناصر استادرحیمی 09125475078