برگزاری استاژ دفاع شخصی با حضور ۳۰۰ مربی و رزمی کار از بیش از ۱۵ رشته رزمی به تدریس استاد ناصر استادرحیمی در خانه کاراته شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی . در این استاژ اقایان به تمرینات حرفه ای زیر نظر استاد ناصر استادرحیمی پرداخته

اولین جلسه مسئوبین isdo در استان خراسان شمالی به همت آقای استاد جباریان نماینده این استان برگزار شد تا در خصوص اهداف و برنامه های دفاع شخصی در کل استان تصمیم گیری شود .