اولین جلسه رسمی مسئولین ISDO استان اصفهان با حضور نماینده استان استاد مهدی مظفری ، نایب رئیس بانوان سرکار خانم گلستانه ، دبیر استان جناب آقای شمس آبادی و نایب رئیس آقایان جناب آقای حاجی نصراللهی در …

آموزش تکنیک جهت رهایی در مواقع خفت گیری توسط مهاجم توسط استاد ناصر استادرحیمی رییس سازمان جهانی دفاع شخصی با همکاری اقای کاظمی باشگاه پولاد تهران

خیابان شهید مدنی ، ضلع جنوبی باشگاه دیهیم ، مجموعه ورزشی رسالت ، طبقه اول مربی : استاد محمد صادق محمدپور09127107484 روزهای فرد - ساعت 18:30الی 20