آموزش یک تکنیک دفاع شخصی بسیار ساده ، علمی و کاربردی زمانی که مهاجم به صورت صورت ما از پهلو مشت میزند این تکنیک در حالت حمله با صلاح نیز قابل اجرا می باشد تمام این تکنیک ها برای اولین بار در فضای مجازی در حال آموزش می باشد. همراهان گرامی ما در این کلیپ ها تکنیک های واقعی دفاع شخصی را نشان میدهیم در این تکنیک آقای سویزی استاد ناصر استادرحیمی را همراهی مینمایند