آموزش تکنیک دفاع شخصی در درگیری های خیابانی توسط استاد ناصر استادرحیمی با همکاری آقای حسین مالداری از هنرجویان باشگاه پولاد

در ادامه آموزش اصولی مبانی حفاظت شخصیت به آموزش کد رنگی میپردازیم در این سیستم سطح هوشیاری و آمادگی به چهار رنگ تقسیم می شود :سفید ، زرد ، نارنجی و قرمز . که باتوجه به وضعیت هایی که در آن قرار
Read More

آکادمی های پلیس به دانشجویان خود می آموزند چگونه از خود مراقبت نموده و به دنبال چه چیزی باشند . پرسنل پلیس محیط اطراف خود را بررسی میکنند و چشمان آنها همواره در حال حرکت است و وضعیت را به دقت زیر
Read More