کمربند سفید شامل دو ماه تمرین و یا ۱۸ ساعت آموزش در کلاس عمومی

شامل :

آشنایی مقدماتی با تئوری دفاع شخصی

اصول استقرار

روشهای فرار از ضربه حریف

۲ تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست

یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا

یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه )