کمربند نارنجی شامل دو ماه تمرین و یا ۱۸ ساعت آموزش در کلاس عمومی

شامل :

آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۲

اصول استقرار و شناسایی محیط

روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست

۳ تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست

یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا

یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه )

دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها