چاقوی تمرینی چوبی

چاقوی تمرینی چوبی

جنس چوب راش گرجستان

دسته چاقو بافته شده می باشد

قیمت ۶۵۰۰۰ تومان

تلفن سفارش : ۰۹۱۲۵۴۷۵۰۷۸ – ۰۲۱۷۷۶۹۱۵۷۲