لباس دفاع شخصی

یونیفرم دفاع شخصی

قیمت ۱۷۰۰۰۰ تومان بدون آرم

قیمت ۱۸۰۰۰۰ تومان با آرم گلدوزی شده

با امکان اضافه کردن اسم روی لباس به صورت چاپی با کیفیت ۱۵۰۰۰ تومان

تلفن سفارش : آقای سینا کامرانی ۰۹۱۹۷۰۵۹۷۲۶/ ۰۲۱۷۷۶۹۱۵۷۲

يونيفرم دفاع شخصی در سایز بندی کامل