نادر استادرحیمی نایب رئیس ISDO  ایران و از مربیان فنی سازمان دارای مدرک بین المللی ایکیدو از کشور ژاپن می باشند

ایشان عضو کمیته فنی ، هیات رئیسه و از مشاوران اصلی ریاست سازمان می باشند

تلفن تماس : ۰۹۱۲۵۴۷۵۰۷۸

آموزش دفاع شخصی و آیکیدو تخصص اصلی ایشان می باشد و باشگاه های ایشان در استان تهران به صورت عمومی و خصوصی دایر می باشد