آموزش یک تکنیک دفاع شخصی بسیار ساده ، علمی و کاربردی زمانی که مهاجم به صورت صورت ما از پهلو مشت میزند این تکنیک در حالت حمله با صلاح نیز قابل اجرا می باشد تمام این تکنیک ها برای اولین بار در فضای مجازی در حال آموزش می باشد. همراهان گرامی ما در این کلیپ ها تکنیک های واقعی دفاع شخصی را نشان میدهیم در این تکنیک آقای سویزی استاد ناصر استادرحیمی را همراهی مینمایند

آموزش تکنیک دفاع شخصی در درگیری های خیابانی توسط استاد ناصر استادرحیمی با همکاری آقای حسین مالداری از هنرجویان باشگاه پولاد

آموزش تکنیک جهت رهایی در مواقع خفت گیری توسط مهاجم توسط استاد ناصر استادرحیمی رییس سازمان جهانی دفاع شخصی با همکاری اقای کاظمی باشگاه پولاد تهران

با توجه به اینکه رعایت موازین و مقررات هر سازمان جهت اتحاد و یک شکل بودن آن حائز اهمیت می باشد لذا کسانی که در سازمان isdo مشغول هستند موظف می باشند جهت شرکت در مسابقات و یا استاژهای رسمی با اصطلاحات
Read More