بیشتر بخوانید

دفاع کاربردی در برابر ضربه هوک

آموزش یک تکنیک دفاع شخصی بسیار ساده ، علمی و کاربردی زمانی که مهاجم به صورت صورت ما از پهلو مشت میزند این تکنیک در حالت حمله با صلاح نیز قابل اجرا می باشد تمام این تکنیک ها برای اولین بار در فضای مجازی در حال آموزش می باشد. همراهان گرامی ما در این کلیپ ها تکنیک های واقعی دفاع شخصی را نشان میدهیم در این تکنیک آقای سویزی استاد ناصر استادرحیمی را همراهی مینمایند

بیشتر بخوانید
ISDO
بیشتر بخوانید

تلفضات و کلمات کاربردی در سازمان جهانی دفاع شخصی isdo

با توجه به اینکه رعایت موازین و مقررات هر سازمان جهت اتحاد و یک شکل بودن آن حائز اهمیت می باشد لذا کسانی که در سازمان isdo مشغول هستند موظف می باشند جهت شرکت در مسابقات و یا استاژهای رسمی با اصطلاحات و مقررات این رشته و سازمان که به صورت بین المللی در سراسر […]

بیشتر بخوانید
Wes Martin Jersey