حجت الاسلام سید داوود افضلی
معاونت ورزش و جوانان تولیت آستان امام خمینی
عضو هیئت رییسه ۵ فدراسیون معتبر جمهوری اسلامی ایران
عضو هیئت رئیسه ” آی اس دی او ” ایران

سنسی نادر استادرحیمی
رییس سازمان ایران آیکیدو سیکاتسو دوجو
معاونت فنی سازمان ایران آیکیدو آرای دوجو
نایب رئیس ISDO ایران

بهروز گوران

آقای بهروز گوران

مشاور حقوقی سازمان

نماینده استان مازندران

عضو هیدت رئیسه سازمان

استاد هاشم احسانی
عضو هیئت رئیسه ISDO ایران

Leave a Comment