طی حکمی از سوی استاد ناصر استادرحیمی آقای استاد مصطفی طلیسچی به عنوان مسئول کمیته فرم و حرکات نمایشی سازمان دفاع شخصی isdo منصوب شدند . نمایندگان محترم استان ها می توانند با انتخاب و انتصاب این کمیته در استان خود و ارتباط با استاد طلیسچی در جهت توسعه این استایل سازمان در استان خود فعالیت نمایند .
تلفن تماس با مسئول کمیته : ۰۹۳۵۲۳۵۷۷۲۵

Leave a Comment