استان تهران به عنوان پایتخت ایران از مراکز مهم فنی رزمی و  دفاع شخصی در کشور می باشد . حضور ریاست سازمان و اعضای کمیته فنی از موارد مهم در حوزه استان تهران می باشد .در این مطلب به معرفی مربیان سازمان در این استان می پردازیم . جهت آکاهی از کلاس های ایشان با تلفن اعلام شده تماس حاصل فرمایید . وجهت سب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر سازمان با شماره ۰۲۱۷۷۷۵۳۱۰۷ تماس حاصل فرمایید .

مربی دفاع شخصیمربی دفاع شخصی مربی دفاع شخصیمربی دفاع شخصیمربی دفاع شخصی

شمال شرق استان تهران

Short Description

Short Description

Short Description

Leave a Comment