استان اردبیل به عنوان یکی از استان های مهم فنی رزمی و دفاع شخصی در کشور می باشد  .در این مطلب به معرفی مربیان سازمان در این استان می پردازیم . جهت آکاهی از کلاس های ایشان با تلفن اعلام شده تماس حاصل فرمایید . وجهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر سازمان با شماره ۰۲۱۷۷۷۵۳۱۰۷ تماس حاصل فرمایید .

Leave a Comment