جلسه صمیمی با جناب دکتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ، در خصوص فعالیت و همکاری مشترک جهت توسعه ورزش بخصوص دفاع شخصی علمی

در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ در محل دفتر اقای دکتر حمیدی برگزار شد طرفین در خصوص نحوه همکاری دو سازمان و توسعه دفاع شخصی در آموزش و پرورش کل کشور صحبت نمودند . اقای دکتر حمیدی رویکرد علمی سازمان isdo را خیلی مفید و کاربردی دانستند و خاطرنشان کردند فرصت ایجاد این کلاس ها را در این وزارت خانه برای عموم مردم در مدارس مهیا خواهند نمود

Leave a Comment