حضور استاد ناصر استادرحیمی رئیس سازمان ، استاد داوود افضلی عضو هیئت رئیسه سازمان ، استاد عباس جباریان نماینده استان ، آقای مجید اسماعیل زاده رئیس بسیج ورزش قهرمانان استان و حاج آقا زارع رئیس بنیادشهید استان خراسان شمالی در منزل شهید مولایی از رزمندگان قهرمان و ورزش کار و تقدثر از خانواده این شهید بزرگوار دفاع مقدس

Leave a Comment