جلسه مسئولین ISDO با مدیر کل بیمه مرکزی ایران جناب آقای جلیل قاسمی در خصوص خدمات بیمه ای درمانی ، تکمیلی ، بازنشستگی و … جهت مربیان و اعضای سازمان ISDO و همچنین خانواده های آنها در کل کشور .

ناصر استادرحیمی رئیس سازمان و حجت الاسلام افضلی مشاور ارشد سازمان ISDO روز سه شنبه ۳ تیر ماه با حضور در ساختمان مرکزی بیمه ایران در خصوص دریافت و شرایط انواع بیمه برای مربیان ، اعضا و مسئولین سازمان ISDO گفتگو نمودند و به زودی اخبار مربوط جهت دریافت تسهیلات بیمه ای ویژه برای رزمی کاران سازمان در سراسر کشور اعلام خواند شد

Leave a Comment