جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی کشور با حضور آرش میراسماعیلی  رئیس فدراسیون جودو ،  منصور عبدی سرپرست نایب رئیسی ، مهدی درخشنده سرپرست دبیری ، ناصر استادرحیمی رئیس سازمان isdo  و آقایان عباس سلگی دبیر کمیته دفاع شخصی و سعید رجبی مسئول کمیته دفاع شخصی استان تهران در محل فدراسیون جودو برگزار شد . در این جلسه در خصوص ساماندهی دفاع شخصی در کل کشور بحث و تبادل نظر شد . مصوبات این جلسه از طریق فدراسیون اطلاع رسانی خواهد شد . 

Leave a Comment