اولین جلسه مسئولین “ISDO” استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد و اقای فرزین صالحیان نماینده سازمان در این استان موارد و برنامه های پیش روی این استان جهت توسعه سازمان isdo را مورد بررسی قرار دادند .

به زودی مسئولین کمیته ها و نمایندگان شهرستان های این استان اطلاع رسانی خواهد شد
روابط عمومی سازمان

Leave a Comment