جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی کشور برگزار شد . در این جلسه که با حضور رییس و دبیر فدراسیون جودو و روسای سبک ها برگزار گردید ضمن امضای تفاهم نامه رسمی سبک ها و سازمان ها با فدراسیون جودو ، موارد مربوط به آیین نامه دفاع شخصی مورد بررسی قرار گرفت . 
استاد ناصر استادرحیمی رییس سازمانisdo به عنوان اولین سازمان که در سال گذشته به این فدراسیون ملحق شده بود ضمن ابراز و انجام همکاری در تمام تعاملات و برنامه های فدراسیون جودو ، دستاوردهای این جلسه را بسیار ارزنده و یک قدم بزرگ جهت شروع فعالیت های گسترده دفاع شخصی در فدراسیون جودو و سازمان Isdo دانست .
ایشان همچنین از تلاشهای جناب میراسماعیلی ریاست فدراسیون و خانم کعبی زاده دبیر لایق ایشان ، جهت عملیاتی نمودن این کار در سطح کشور تشکر و قدردانی نمودند .
روابط عمومی isdo ایران .

@iran.isdo
.

Leave a Comment