“یادبود سردار حاج قاسم سلیمانی”

استاژ فنی سازمان دفاع شخصی ایران ISDO روز جمعه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ با حضور اساتید دفاع شخصی کشور برگزار شد . در این استاژ مربیان محترم از استانهای مرکزی ، تهران ، شیراز ، خراسان شمالی و البرز حضور داشتند .

این مراسم با یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد . در این استاژ که با تدریس استاد ناصر استادرحیمی برگزار شد به مرور تکنیک ها و مقررات مسابقه و داوری سازمان پرداخته شد .

Leave a Comment