برگزاری استاژ دفاع شخصی با حضور ۳۰۰ مربی و رزمی کار از بیش از ۱۵ رشته رزمی به تدریس استاد ناصر استادرحیمی در خانه کاراته شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی . در این استاژ اقایان به تمرینات حرفه ای زیر نظر استاد ناصر استادرحیمی پرداخته و بانوان دورادور نظاره گر این تمرین بودند تا بتوانند از تجربیات و آموزش های استاد ناصر استادرحیمی بهره مند گردند . به نقل از استاد ناصر استادرحیمی رزمی کاران و مربیان استان خراسان شمالی جزو بهترین رزمی کاران و باهوش ترین در جهان رزمی هسستند . سرعت یادگی ری آنها نشان از استعداد ذاتی و زحمت مربیان این استان دارد .

Leave a Comment