مربی : ناصر استادرحیمی

آدرس : تهران ، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، روبروی پمپ بنزین ، باشگاه پولاد

روزهای زوج ساعت : ۲۰:۴۵ الی ۲۲

Leave a Comment