جناب آقای ” بهروز گوران ” از مدیران ارزشمند کشور در حوزه های فرهنگی ، اقتصادی و حقوقی از طرف استاد” ناصر استادرحیمی ” به عنوان مسئول کمیته حقوقی سازمانISDO منصوب شدند .
این انتصاب را به خانواده ورزش کشور و سازمان isdo ایران تبریک عرض می نماییم .
با آرزوی موفقیت برای ایشان و دیگر مدیران مدبر و ارزشی کشور.
.
.
روابط عمومی سازمان ISDO ایران

Leave a Comment