پیرو اطلاع کمیته مسابقات سازمان ISDO مسابقه کشوری این سازمان در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان تهران برگزار خواهد شد و هزینه شرکت در مسابقه ۱۰۰ هزار تومان می باشد . لازم به ذکر است نفراتی که جهت شرکت در مسابقه لباس سازمان را سفارش دهند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان پرداخت خواهند نمود .

مسابقه مانند سال گذشته در دو قسمت فرم و دفاع شخصی اجرا خواهد شد که موارد مروبوط به مسابقه از طریق همین سایت و شبکه های اجتماعی و همچنین استاژ فنی و داوری که در میانه دی ماه خواهیم داشت بطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان خواهد رسید .

روابط عمومی

Leave a Comment