نماینده استان خراسان رضوی

سوابق ورزشی

نماینده سازمان در استان خراسان رضوی
دان پنج فدراسیون کاراته
جنگنده ترین بازیکن مسابقات جهانی ژاپن توکیو سال ۲۰۱۵
داورومربی رسمی فدراسیون کاراته
مسئول سبکهای آزاد کاراته خراسان رضوی
مسئول فرهنگی هیئت کاراته خراسان رضوی

تلفن تماس : ۰۹۳۰۳۸۳۹۲۱۴

استاد محب علی شادمهر

Leave a Comment