نماینده سازمان در استان خراسان جنوبی

مربی کاراته و دفاع شخصی
قهرمان دودوره مسابقات کشوری
داورممتاز کاراته سبکهای ازاد

تلفن تماس : ۰۹۱۵۵۶۲۰۴۴۷

Leave a Comment